Norge, Estland og Nederland gir feltsykehus til Ukraina