Kommunene får 6,4 milliarder mer i frie inntekter neste år