Gazas myndigheter: Helsevesenet kollapser om få timer