Storberget: Fare for sikkerhetssvikt om Forsvaret ikke får milliardene som behøves

foto