SSB: Høyere utdanning lønner seg ikke for alle

foto