Dødstallet stiger etter stormen på Filippinene

foto