Fem personer til Ullevål etter kollisjon i Operatunnelen i Oslo

foto