EUs utenrikssjef ber om langtrekkende våpen til Ukraina

foto