Svensker med Gucci-caps kan snart bli stanset av politiet