Lærere i barnehage og skole kan søke om videreutdanning