Antibiotikabruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år