Sterke protester mot vindpark nær elefant-reservat i Sør-Afrika