Offentlighetsutvalg ut mot foreslått lovendring: – Går inn for mest mulig hemmelighold