Kommunene har vedtatt å bosette 34.000 flyktninger hittil i år