Elev til sykehus etter uhell under svømmeopplæring