Faktisk.no: Dette vet vi om drivstoff-situasjonen i Gaza