Sindre Finnes lover mer info om aksjehandler i neste uke