Italia med strenge krav til redningsaksjoner på havet

foto