Professor: Flere land har rett til å etterforske Nord Stream-lekkasjene

foto