Friidrettsforbundet og Gjert Ingebrigtsen møtes onsdag