Islamsk organisasjon ber om reaksjoner mot Sverige og Danmark