Støre om Shabana Rehman: Hun banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn

foto