Flere gratis-grep på vei: – Skjønner at folk er urolige