Ruter: Kollektivtrafikken går «greit» igjen i Oslo-området