Fritzl overføres til vanlig fengsel, opplyser advokaten hans