Ekspert mener Google-etablering vil øke strømprisene i Sør-Norge