Flere Nav-kontor setter inn ekstra sikkerhetstiltak under rettssak

foto