Utvalg i California åpner for å gi erstatning til svarte