Mehl: Det haster med å regulere kunstig intelligens

foto