Strømproblemene på Drammenbanen og Askerbanen er rettet