MDG-vedtak: Oljefondet skal investeres i klimaløsninger

foto