Kringkastingsrådet: NRK må henge med i livssynsutviklingen

foto