Tretten bru kollapset trolig grunnet dårlig kapasitet på diagonalene

foto