UD: – Ingen grunn til å tro at nordmenn i Marokko bør evakueres eller er skadd

foto