Brundtland: – Har skjønt at det er reell mulighet for bystyreplass

foto