Fagforeninger godtar lønnstilbud for 1 million helsearbeidere i England