26 søkere til utvinningstillatelser på norsk sokkel i år

foto