EU skaffer finansiering for å bli uavhengig av russisk energi

foto