FN: Israel har gjort okkuperte områder om til et fengsel under åpen himmel