Aker BP la fram driftsresultat på 2,19 milliarder dollar i første kvartal