David Johansen (44) blir ny administrerende direktør ved UNN