Resultatfall for Lerøy – tjente 842 millioner kroner på driften i første kvartal