Høyesterett: Boligselgere ikke pliktige å opplyse kjøpere om straffedømte naboer

foto