Kommunens rett til å stanse elsparkesykler under lupen i Høyesterett

foto