Christian Tybring-Gjedde har trukket seg fra sentralstyret i Frp

foto