Rapport: Idrettsanlegg gir tre ganger gevinst til samfunnet

foto