EU strammer inn, Storbritannia går mot strømmen

foto