California med nye tiltak for å møte vannmangelen

foto