Over 40 bygningsarbeidere fryktes omkommet i Sør-Afrika