Utvalg vil fjerne mulighet for å forbedre karakterer før studieopptak

foto